A 2022. évi uniós közvetlen támogatások

Megjelent a 2022. évi egységes területalapú, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeit megállapító 33/2022 (X.14.) AM rendelet. A rendelet a közvetlen támogatások vonatkozásában kizárólag az előlegek maximális értékét határozza meg.

Bővebben ...

Támogatás átadásánál nincs rejtett többletfeltétel

A MOSZ-hoz elmúlt időszakban több könyvelő, illetve könyvvizsgáló is megkereséssel fordult az „50 m Ft-os” adókedvezmény kapcsán. Azért fordultak hozzánk, mert értelmezésük szerint az szja tv. 1. számú melléklet 4.37. b) alpontjának (támogatások átadása) megfogalmazása miatt a kedvezmény magánszemély jogosultjának mezőgazdasági tevékenységet kell végeznie. A MOSZ álláspontja ettől eltérő volt. Ha feltétel lenne a mezőgazdasági tevékenység, akkor definiálni kellene, hogy mi minősül mezőgazdasági tevékenységnek. A magánszemély őstermelői státusza, egyéni vállalkozóként végzett mezőgazdasági tevékenysége, illetve földműves minősége vagy az, hogy földtulajdonnal rendelkezik mind-mind kielégítheti ezt a feltételt.

Bővebben ...

Elérhető a többletköltség kompenzáció

A MOSZ kezdeményezésre - közel fél éves, sok körös egyezetetést követően – lehetővé vált a 2020. január 1. után benyújtott - és támogatást nyert – VP kérelmek estén az építésre irányuló projektelemekkel kapcsolatban felmerült költségnövekmények elszámolása.

Bővebben ...

VP Szakmai Fórum

A MOSZ 2022. március 1-én online megtartott VP szakmai fórumán az Agrárminisztérium Fejlesztéspolitikai főosztályának a vezetője, Nagy Attila főosztályvezető tartott előadást a VP jelenlegi állásáról, a be-adott pályázatokról, illetve a 2022-ben várható meghirdetésekről. Részletesen is-mertette, hogy az elmúlt időszakban menynyi kérelem került beadásra, illetve azt is, hogy mikorra várhatóak az eredmények. Elmondta, hogy a legjobban várt VP-AKG21 és a VP-ÖKO21 felhívások esetén a döntések– a problémamentes pályázatokra vonatkozóan – várhatóan március hó-napban megszülethetnek. Jelezte, hogy sokkal kevesebb a probléma a beadott kérelmekkel, mint a korábbi ciklusban.

Bővebben ...