Kedvezőbb szabályok az év végéig!

A 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet 5. § és 6. § bekezdései – tulajdonképpen a korábban bevezettet intézkedés hatályát kitolva – fenntartják a SZÉP Kártya juttatásokra vonatkozó kedvezőbb szabályozást.

 

A rendelkezés értelmében 2021. december 31-ig tolták ki azt a határidőt, amíg a magasabb SZÉP Kártya keretösszegek alkal-mazhatók. Ezzel az „évre vetítés” arányosí-tási kötelezettsége megszűnt. Ezzel párhu-zamosan a SZÉP Kártya juttatásokhoz kap-csolódó szochó menetességet – a keretösz-szegek mértékéig - 2021. év teljes egészé-nek vonatkozásában fenntartják. 178/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet értel-mében az egyes alszámlák közötti átjárhatóság a mostani módosításoktól függetlenül továbbra is biztosított 2021. december 31-ig.

A 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a reprezentáció és üzleti aján-dék szochó mentességét is fenntartja 2021. december 31.-ig.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a reprezentáció és az üzleti ajándék fogalma az szja tv.-ben részletesen definiált fogalmak, ezért a juttatási forma alkalmazása körültekintést igényel.