Elérhető a többletköltség kompenzáció

A MOSZ kezdeményezésre - közel fél éves, sok körös egyezetetést követően – lehetővé vált a 2020. január 1. után benyújtott - és támogatást nyert – VP kérelmek estén az építésre irányuló projektelemekkel kapcsolatban felmerült költségnövekmények elszámolása.

 

A pontos feltételeket a 709/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

A többlettámogatás igénylését változás bejelentés keretében egy alkalommal, legkésőbb az első építési kiadást tartalmazó kifizetési igénylés jóváhagyását megelőzően lehet kezdeményezni. A többlettámogatás igénylésére vonatkozó változás bejelentés egyéb változásra, így kifejezetten műszaki, szakmai tartalom módosítására nem irányulhat, azt külön változás bejelentésben lehet kezdeményezni.

A Korm. rendelet az Építési Normagyűjtemény (ÉNGY) referenciaáraihoz köti a költségnövekmény elismerését.

Az építésre irányuló projektelemre eső támogatás legfeljebb a változás bejelentése-kor alkalmazandó ÉNGY-ben meghatározott vonatkozó referenciaárak alapján számított, az építési projektelem költségére jutó támogatás összegéig növelhető. Az igényelhető támogatás nem lehet kevesebb, mint a támogatási kérelem benyújtásakor alkalmazandó ÉNGY-ben meghatározott vonatkozó referenciaárak alapján számított támogatás 5%-a, de legalább 5 millió forint.

A többlettámogatás összegének alapja az ÉNGY referenciaár változása a támogatási kérelem benyújtása és a költségnövekmény elismerésére vonatkozó változás bejelentés benyújtása közötti időszakban. A támogatói okiratban szereplő építési kiadási tételazonosítók ÉNGY-s tételeire vonatkozóan kerül megállapításra a költségnövekmény és a támogatási intenzitás alapján a többlettámogatás, amely a beruházási projekt építési tevékenységek kiadási tételeire elszámol-ható költségét és támogatási összegét növeli.

A kedvezményezett az elismert költség-növekményt a támogatott projekt számlá-val igazolt építési tételeire használhatja fel, azaz akár nem ÉNGY-s építési tételekre is úgy, hogy a pályázati felhívásokban meg-jelenő belső korlátok (pl. telepi infrastruktúra fejlesztés 15%-os korlátja) nem sérülhetnek.

A változás bejelentésben a megnövekedett összes elszámolni kívánt kiadást, a támogatói okirat 5. számú melléklete (Támogatott építés munkaneme táblázat) szerint, építésenként és munkanemenként kell kimutatni és kivitelezői szerződéssel alátámasztani. Költségnövekmény támogatási összegének megállapítására kizárólag az ÉNGY-s tételek tekintetében van lehetőség.

Ha a felhívás maximális támogatási összeget határoz meg, akkor a többlettámogatással megnövelt támogatása azt átlépheti.

A költségnövekmény elfogadásáról az Irányító Hatóság dönt.

Készítette: Oláh Endre