Velünk maradó átmeneti támogatások

A Bizottság 2020 márciusában teremtette meg a jogi alapját annak, hogy a COVID-19 járvánnyal, illetve annak negatív hatásaival összefüggésben a tagállamok különböző állami támogatási formákat alkalmazhassanak. Ezek az ún. átmeneti támogatási jogcímek, melynek keretében a mezőgazdaság számára 25 milliárd forint támogatást folyósítottak 2020-ban.

 

A Bizottság eredeti márciusi közleményét az azóta eltelt időben hat alkalommal módosították, a legutóbbira a napokban került sor. Ezek a módosítások összességében bővítették az átmeneti támogatásként meghirdethető támogatások körét, megemelték a támogatástartalom maximális mértékét, valamint kitolták az alkalmazhatóság időtartamát.

A mezőgazdaság vonatkozásában a korábbi módosítások azt jelentették, hogy az eredetileg 100 ezer eurós felső határt megnövelték és több lépcsőben kitolták az alkalmazhatóság - kezdetben megszabott - 2020. december 31-ig szóló időkorlátját. A Bizottság legutóbbi, 2021. november 18-i módosítása is többek között a határidők meghosszabbítását és a keretek ismételt megemelését célozta. Úgy döntöttek, hogy az állami támogatási intézkedéseket – főszabályként –2022. június 30-ig lehet alkalmazni, valamint hogy az elsődleges mezőgazdasági termelés esetében vállalkozásonként legfeljebb 290 ezer euró támogatás nyújtható átmenti támogatás címén. Felhívjuk a figyelmet, hogy az átmenti támogatások alkalmazásakor a de minimis támogatásokra vonatkozó rendelkezések, irányadók, így például a kapcsolt vállalkozásokat egy vállalkozásként kell figyelembe venni.