VP szakmai fórum

2023. szeptember 26.-án VP szakmai fórumot szerveztünk, melyen a hamarosan meghirdetendő VP-s pályázatokról és az elektronikus gazdálkodási naplóról adtak elő Nagy Attila AM főosztályvezető és Vári Attila szaktanácsadó. Az elhangzott legfontosabb információkról röviden:

 

1. A 2014-2020 (2021-2022) VP forrásai teljes mértékben meghirdetésre és lekötésre kerültek. A beruházások megvalósítása folyamatban van, még néhány felhívás esetén a napokban zárulnak a beadási határidők. A támogatásokról folyamatosan dönt az Irányító Hatóság (IH). Nagy Attila jelezte, hogy a kiosztott támogatói okiratok
20 %-át visszaadják a nyertesek, melynek okai között a tavalyi aszály, az infláció, a megemelkedett kamatok, a növekvő költségek és a drága munkaerő szerepel legfőbb okokként. Az IH a beadott, de még döntéssel nem rendelkező pályázatokra osztja ki ezeket a forrásokat.

A jövőre nézve elhangzott, hogy hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják a KAP Stratégiai Terv első pályázatait, majd várhatóan a jövő év első felében meg is jelennek a felhívások. A Vidékfejlesztési Program Kormánybizottsága a napokban dönt az ütemezésről, a felhívások meghirdetéséről. Hamarosan bejelentésre kerül az ütemterv. A pályázatok között kiemelt helyen szerepelnek a versenyképességet növelő beruházások – pl.: Precíziós pályázat, Állattartó Telepek Korszerűsítése, Kertészet korszerűsítése, Élelmiszeripari beruházások, Öntözésfejlesztés – valamint 2024 őszén várható az AKG, ÖKO, Tejállatjóléti pályázatok meghirdetése. Ez utóbbiak esetén a tervek szerint 5 éves kötelezettségvállalással hirdetik meg a felhívásokat. A beruházási támogatások esetében csökkentik a mezőgazdasági árbevétel arány előírását 40 %-ra, valamint új Standard Termelési Érték (STÉ) lista kerül kiadásra.  Az általános támogatási mérték 50 % marad. A dolgozói létszám szinten tartási kötelezettség eltörlésre kerül (ugyanez vonatkozna az állatlétszám esetére is). Új felhívásként lesz támogatva a gazdaságátadás, ahol a gazdaság átadója és az átvevő is kaphat támogatást. Érdekképviseletünk már többször kezdeményezte a szaktanácsadási felhívás mielőbbi meghirdetését, de a főosztályvezető szerint a KAP ST első módosítása alapján egy új rendszer kerül kialakításra, mely alapján csak későbbi meghirdetés várható (reményeik szerint 2024-ben).

2. A KAP reform következtében szinte valamennyi gazdálkodót érinti a Gazdálkodási Napló (GN) vezetési kötelezettség. A korábban kötelezettek (pl. AKG, ÖKO, NATURA 2000) mellett a   Feltételesség bizonyos előírásai és az összes AÖP támogatást igénylő is kötelezett a GN vezetésére. Átmeneti rendelkezésként a gazdálkodó az idei évben még dönthet, hogy papír alapon, vagy elektronikusan - a NÉBIH felületén – vezeti-e a GN-t.

Mivel a rendszerrel rengeteg probléma van, érdekképviseletünk a papír alapú vezetést ajánlja. FONTOS azonban, hogy minden gazdálkodó tudja, hogy a papír alapú nyilvántartás adatait január 31-ig fel kell tölteni a NÉBIH eGN felületére. Amennyiben a gazdálkodó az elektronikus vezetést választja, akkor több határidő is vonatkozik a különböző tevékenységek bejelentésére. A permetezési napló adatait a kezelést követő 24 órán belül be kell jelenteni, a különböző agrotechnikai műveleteket az elvégzést követő 15 napon belül, míg az állatállomány adatait egy hónapon belül kell rögzíteni. Megállapítható, hogy az elektronikus felület vezetése – a jelenlegi struktúrája miatt – nagyon sok időt vesz igénybe, valamint kellő szaktudással rendelkező személy kell a kitöltéshez.

Több GN szoftvert is használnak a gazdálkodók (pl. ARASZ, AGROVIR, webGN, AKG-INFO NEXT FARM, AGRO-ORG, stb.), de sajnos ezek még 100 %-os biztonsággal (megbízhatósággal) - főként a
NÉBIH rendszerének a hibájából - még nem tudnak adatot szolgáltatni a rendszerbe.

A NÉBIH a jogszabályokkal szembe menve – a logikára hivatkozva – idén az őszi vetések esetében kötelezi a gazdálkodókat a 2024. évi GN megnyitására és hogy abban vezessék az őszi vetésű növényekkel kapcsolatos műveleteket. Érdekképviseletünk szerint ez több jogszabályt is sért, mivel például az AÖP kötelezettségeket január 1. és december 31. között kell teljesíteni, vagy a gazdálkodó az AKG kötelezettségeket naptári évre vállalta. Hasonló probléma lesz a nitrát rendelet előírásainak a betartása, illetve annak az ellenőrzése a MÁK MV részéről, ha azt a NÉBIH által előírt formában tartja nyilván a gazdálkodó.

 

A NÉBIH kitöltési útmutatóját és a különböző tájékoztatókat az 1/2023 NÉBIH eGN hirdetmény tartalmazza, amely elérhető a NÉBIH honlapján. ( 1/2023. Nébih eGN hirdetmény - Nébih (gov.hu) )

Készítette: Vári Attila szaktanácsadó