Rendeződött a földbérleti díjak adómentessége!

2021. január 1-jén hatályba lépett hatályba az szja tv. azon rendelkezése, melynek alapján a társas vállalkozások – meghatározott jogcímeken - a tagjaiknak adóévenként legfeljebb 50 millió Ft-ot adómentesen átadhatnak.


 

Az egyik ilyen jogcím a termőföld használatának átengedése volt. (szja tv. 1. számú melléklet 4.37 pont a) alpontja)

Tekintettel arra, hogy az szja tv. az öt évet meghaladó haszonbérleti szerződések esetében is adómentességet biztosít (szja tv. 1. számú melléklet 9.4. pontja), a NAV-nál olyan értelmezés látott napvilágot, hogy a két jogcímet összevontan kell kezelni. Azaz az 50 millió Ft-os adómentességi korlátot minden olyan földbérleti szerződés esetében alkalmazni kell, ahol a társas vállalkozás tagja a bérbeadó, függetlenül attól, hogy hány évre kötötték a szerződést helyes értelmezés érdekében egyeztetéseket kezdeményeztünk.

A NAV, valamint az Agrárminisztérium Pénzügyminisztériummal egyeztettet tájékoztatása alapján a probléma megoldódott. Eszerint tekintettel arra, hogy az újonnan - az szja tv. 1. számú melléklet 4.37 pontjával - bevezetett adómentességi rendelkezés egy teljesen új, elkülönült jogcím, így az szja. tv. egyéb adómentességi szabályaitól függetlenül, azokkal párhuzamosan alkalmazható. Így az 50 m Ft-os összeghatár megállapításánál nem kell figyelembe venni a termőföld haszonbérbeadásából származó azon jövedelmet, amely az szja tv. 1. számú melléklet 9.4. pontja alapján adómentes.