MOSZ kezdeményezésre elérhető a többletköltség kompenzáció

Az építőanyag és építési költségek emelkedése számos tervbe vett és támogatással bíró beruházás megvalósítást hátráltatja, vagy lehetetleníti el. A MOSZ kezdeményezésre - közel fél éves, sok körös egyezetetést követően – lehetővé vált a 2020. január 1. után benyújtott - és támogatást nyert – VP kérelmek estén az építésre irányuló projektelemekkel kapcsolatban felmerült költségnövekmények elszámolása.

A támogatás legfeljebb a változás bejelentésekor alkalmazandó Építési Normagyűjteményben meghatározott vonatkozó referenciaárak alapján számított, az építési projektelem költségére jutó támogatás összegéig növelhető. Vagyis a támogatási kérelem benyújtásakor megadott ÉNGY-s költségek a változás bejelentésekor aktuális ÉNGY-s referenciaárakra emelhetők és a különbözetre támogatás vehető igénybe.

A támogatás növelést egy alkalommal lehet kezdeményezni, elfogadásról az irányító hatóság dönt.

A pontos feltételeket a 709/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

Oláh Endre