A külterületi termőföld és tanya beépítésére vonatkozó szabályok

Egy ingatlan esetében a beépíthetőség szabályait az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet (OTÉK) határozza meg keretszabályként. Az ingatlan övezeti besorolását a Helyi Építési Szabályzat települési tervéből ismerhetjük meg.

Az OTÉK szerint a mezőgazdasági terület ,,a termőföld mennyiségi és minőségi védelmét, a mezőgazdasági termelés, a növénytermesztés, az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terménytárolás igényeit egységesen szolgáló területek. A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás, az állattenyésztés és a halgazdálkodás, továbbá az ezekkel kapcsolatos termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló épületek helyezhetők el”.  

A mezőgazdasági területen az 1500 m2-t meghaladó területű telken építmény legfeljebb 10%-os beépítettséggel helyezhető el, ellenben a 720 m2-t el nem érő területű telken épületet elhelyezni nem szabad. Lakóépület szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág esetén 3000 m2, egyéb művelési ág esetén 6000 m2 telekterület felett helyezhető el úgy, hogy az a megengedett 10%-os beépítettség felét nem haladhatja meg.

A mezőgazdasági területen több önálló telekből mezőgazdasági birtoktest alakítható ki, ez azért kedvezőbb, mert a birtoktesthez tartozó birtokközpont telek 45%-ig is beépíthető válik az OTÉK szerint.

A mezőgazdasági területek beépíthetőségi szabályaihoz képest, a tanya esetében sokkal kedvezőbbek az építési szabályok. A tanya területének megengedett beépítettsége főszabály szerint legfeljebb 30% lehet.  A tanyán a mezőgazdasági termelés céljára létesített gazdasági épület vagy épületcsoport mellett, legfeljebb kettő önálló lakórendeltetést tartalmazó épület helyezhető el, ilyen esetben a lakórendeltetést tartalmazó épület nagysága, telekmérettől függően a beépíthetőség legfeljebb 45%-a lehet.

Ráadásul nem csak a korábban az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagy ilyen jogi jelleggel rendelkező ingatlan tekinthető tanyának, hanem új tanya létesítésre is lehetőséget biztosít az OTÉK, amelynek külön szabályai vannak.

 

Készítette:       dr. Kovács Róbert