Haszonbérleti szerződés lejárata előtt új szerződéskötés értelmezésének megerősítése

A januári Hírlevélben tájékoztattuk a tagszervezeteket, hogy az Agrárminisztérium megerősítette a MOSZ értelmezését, miszerint nem sérti a birtokmaximumra vonatkozó törvényi rendelkezést, ha a haszonbérlő a földhaszonbérleti szerződés hatálya alatt, annak megszűnését követő időpontban hatályba lépő új haszonbérleti szerződést köt.

 

Mivel a fővárosi és megyei kormányhivatalok feletti irányítási jogkör gyakorlása átkerült a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, ezért az AM levelében foglaltak megerősítését kértük dr. Gulyás Gergelytől, a Miniszterelnökséget vezető minisztertől. Kértük továbbá, hogy az egységes jogértelmezés érdekében a földhivataloknak adjanak ki egy szakmai állásfoglalást.

A miniszter tájékoztatta a MOSZ-t, hogy az Agrárminisztérium állásfoglalásában foglaltakra tekintettel, a mező- és erdőgazdasági

földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény birtokmaximumra vonatkozó rendelkezése tárgyában a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére az országosan egységes jogértelmezés elősegítése érdekében körlevelet adott ki, amelyben rögzítésre került, hogy nem sérti a birtokmaximumra vonatkozó törvényi rendelkezést, ha a haszonbérlő a földhaszonbérleti szerződés hatálya alatt, de a haszonbérleti szerződés megszűnését követő időpontban hatályba lépő új haszonbérleti szerződést köt.

Javasoljuk a tagszervezeteknek, hogy éljenek a körlevélben foglaltakkal, és idejében kössék meg az új haszonbérleti szerződéseket, hogy mint korábbi bérlők első helyen élhessenek az elő haszonbérleti joggal.

 

 Készítette:Dr. Halmai Olga