Légi növényvédelem

Februárban megjelent a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 4/2022. (II. 8.) AM rendelet. Az elmúlt két év során több jogszabály is életbe lépett, amellyel a pilóta nélküli légijárművek használatának körülményeit teremtik meg. 

 

Most már csak a növényvédőszer hiányzik, aminek a kijuttatása lehetséges drónokról, mert eddig ilyen egyelőre nincs. A hivatkozott rendeletben nem csak a drónokra, de a zárt fülkéjű mezőgazdasági repülőgépek vonatkozásában is módosítanak néhány szabályt. Mezőgazdasági repülést csak a megyei kormányhivatal engedélyével lehet végezni, a pilótáknak 5 évenként NÉBIH jóváhagyásával rendezett szakmai továbbképzésen kell részt venniük. Drónrepülést olyan személy végezhet, aki szerepel a mezőgazdasági pilóta nélküli légijármű irányító nyilvántartásban, megfelelő pilóta nélküli légijármű irányítási engedéllyel rendelkezik és elvégezte a NÉBIH ide kapcsolódó növényvédelmi alapképzését. A drónkezelőnek két évente kell részt vennie növényvédelmi továbbképzésen. A légi permetezésről az adott évre vonatkozóan kijuttatási tervet kell készíteni. Ezt az első kijuttatás előtt legalább 30 nappal már be kell nyújtani a megyei kormányhivatalnak. A kijuttatási tervet a szakirányító készíti el. Az első légi kijuttatást a repülés előtti munkanap délelőtt 9 órájáig a kormányhivatalnál be kell jelenteni. A zárt kabinos permetezés csak leszállóhelyről, vagy repülőtérről indulva végezhető, és munkatérkép szükséges a felszálláshoz. A pilóta nélküli kijuttatás az engedéllyel rendelkező légtérből végezhető. A pilóta, vagy a segédje óránként feljegyzéseket készít a terület 5km-es körzetének időjárási viszonyairól. Ezt a dokumentációt az utolsó bejegyzéstől számított 3 évig meg kell őrizni. Mindkét típusú permetezési módszerrel csak az azzal a járművel kijuttatható növényvédelmi szerek és a növényvédelmi szernek nem minősülő növényvédő hatású termékek juttathatók ki. Ha az engedélyokiratban nem szerepel légi kijuttatásra vonatkozó védőtávolság, akkor a földi kijuttatásra meghatározott érték kétszeresét kell alapul venni, de legalább 20 métert. Ha a termésnövelő anyag, vagy a növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék engedélyokirata nem tartalmaz védőtávolságokat, akkor a lakott területrésztől és a felszíni vizektől zárt kabinú légi jármű esetében 50m-t, míg pilóta nélküli jármű esetén 20m-t kell tartani. A szórófejek működésének az adatait GPS koordinátákkal együtt kell rögzíteni és a kijuttatás után 3 évig meg kell őrizni. A repülést csak meghatározott objektumok fölött lehet végezni. (Pl. tilos állattartó telep, vagy felszíni víz fölött repülni) A szakirányítónak a leszállóhelyen, vagy a munkaterületen kell tartózkodnia. A drón üzemeltetőjének egy teljes mértékben zárható legalább 15dm3 térfogatú edényt kell biztosítani a drón és a kezelőszemélyzet megtisztítására.

Készítette: Csősz Tibor