EU akcióterv az ökológiai termelésről

Az Európai Unió Bizottsága ígéretének megfelelően sorra nyilvánosságra hozza a „Zöld megállapodás” kapcsán meghatározott alapdokumentumokat. Március végén jelent meg a Bizottság akcióterve az Ökológiai termelés fejlesztéséhez. Az EU 2030-ig teljesíteni kívánt egyik központi célja - ahogy azt már többször közreadtuk -, hogy a mezőgazdasági területek 25%-át ökológiai területek alkossák.

 

Ez a célkitűzés uniós szintű, azaz nem azt várják el, hogy minden tagállam érje el a 25%-ot a ökotermelésben. Ugyanakkor minden tagállamnak el kell készítenie az ökológiai termelésről szóló saját programját. Ebben kell rögzíteni, hogy a tagállam vállal annak érdekében, hogy az EU elérje a kitűzött célokat. Jelen pillanatban is óriási különbségek mutatkoznak (1%-tól - 25%-ig) az ökoterületek eloszlásában az tagállamok között. Az EU átlag 8-9%, a magyar érték pedig 3,5-6% között van, attól függően, hogy figyelembe veszik-e az átállás alatti területeket, vagy sem. Tény, hogy az elmúlt években nagyon dinamikus emelkedést figyelhetünk meg az ökológiai területek növekedésében, de továbbra is szükséges az átállás támogatása, mert - szakértői elemzések szerint - még így is legfeljebb 18-19% területi arány érhető el 2030-ra.

Alapvetően nem az a kérdés, hogy át lehet-e állítani ökotermelésre a területeket, hanem a többlet bioterméknek van-e piaca, fizetőképes kereslete, azaz megfizeti-e a fogyasztó a magasabb árakat? Jelenleg úgy látszik, hogy – főleg a kevésbé fejlett tagországokban – nem!

A dokumentumból az tűnik ki, hogy nem a 25% elérése a legfontosabb cél, hanem a műtrágyahasználat csökkentése (tápanyagtöbblet csökkentés), a felhasznált vegyszerek mennyiségének visszaszorítása, valamint az EU-t a környezetre nézve a zéró szennyezés felé irányítása. Mindezen célok elérésére több tengelyből álló akcióterv került kidolgozásra. Ezek:

  • 1. tengely: A kereslet ösztönzése és a fogyasztói bizalom biztosítása
  • 2. tengely: Az átalakítás ösztönzése és a teljes értéklánc megerősítése
  • 3.tengely: Az ökológiai gazdálkodás fenntarthatósághoz való hozzájárulásának javítása

A dokumentum rögzíti, hogy az EU folyamatos előrehaladási jelentéseket fog készíteni, valamint hogy 2024-ben elvégzik az akcióterv félidős felülvizsgálatát

Az egyes tengelyekhez tartozó alfejezetek több oldalt tesznek ki. Az akcióterv melléklete az alábbi linken elérhető:

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ebb94528-8d5b-11eb-b85c-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_2&format=PDF

 

Készítette: Csősz Tibor