A mezőgazdasági kutak további szabályozásáról

A decemberi hírlevélben jeleztük, hogy a januárban életbe lépő szabály szerint, adott esetben vízjogi engedély nélkül is lehet végezni öntözési tevékenységet. (2020. évi CLXXV. tv.) Ezen szabályt újonnan létrehozandó, valamint már meglévő kutakra is lehet alkalmazni.

 

 

 

Az év végén a Vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló rendeletet, a 716/2020. (XII.30.) Korm. rendelettel az újonnan létrehozandó kutakra vonatkozó részletekkel egészítették ki. A rendelet kiegészítő új mellékletében található adatlap kitöltésével kell az öntözési igazgatási szervhez bejelenteni még a kivitelezés megkezdése előtt a vízilétesítményt. (a döntést a beérkezéstől számított 30 napon belül hozzák meg) A kivitelezést csak a megfelelő végzettséggel rendelkező szakember végezheti el. A kútra 5 évnél nem régebben - akkreditált cég által - kalibrált vízmérőórát kell felszerelni. Legalább évente kétszer le kell olvasni és az adatokat az öntözési igazgatási szervhez be kell jelenteni.

Az igazgatási szerv amennyiben szükséges elrendelheti a kút átalakítását, megszüntetését, vagy meghatározott módon történő használatát.

Készítette: Csősz Tibor