Helyzetkép a szántóföldi növényekről

Az év végére az alábbi grafikonokat publikálta az USDA a világ várható búza és kukorica mérlegéről. Látható, hogy a két grafikon ellentétes végeredményt ad, ami a raktárkészletek szintjét illeti. A búza össztermése 11 millió tonnával meghaladja a várható felhasználást, míg kukoricából várhatóan 24 millió tonnával több lesz felhasználva, mint az 1102 millió tonnás becsült össztermés, így a készlet szintje lesüllyed 300 millió tonna alá.

 

Búza termelési, felhasználási és zárókészlet adatok millió tonnában

buza 

Forrás: USDA, összesített világ adatok, *becsült, **előre jelzett

Kukorica termelési, felhasználási és zárókészlet adatok millió tonnában

 kukorica

Forrás: USDA, összesített világ adatok, *becsült, **előre jelzett

Európában az ősz folyamán kiadós esőzések voltak, amelyek hatottak az őszi vetési munkálatok elvégzésére, de a tagállamok jelentései alapján a növények kezdeti fejlettségi szakaszában nem léptek fel komoly problémák. Sőt, az esőnek köszönhetően javult a talajok nedvességtartalma a kora őszihez képest. A csapadék hiányát ebben az időszakban csak az ukrán és a török területeken emelte ki a Bizottság jelentése

Hazánkban eddig jobb helyzetben vannak az őszi vetések, mint 2018-ban. Hasonlóan a tavalyihoz, volt az ősz folyamán egy hosszabb szárazabb periódus és a vénasszonyok nyara is elhúzódott, de szinte minden megyében elegendő csapadék hullott az év végéig, igaz nem hó alakjában a legtöbbször, de jól hasznosítható formában, áztató jelleggel. Belvíz eddig szinte sehol nem alakult ki annak ellenére, hogy volt, ahol a lehullott csapadék mennyisége a 200mm-t is meghaladta szeptember óta. Az elmúlt napokban érzékelhető folyamatos enyhe mínusz fokokat károsodás nélkül vészelték át eddig az állományok. Az egy hónapos előrejelzések megbízhatósága igen alacsony, de egy-előre nem mutatnak komoly lehűlést. Ennek a gyomok és a károkozók örülnek. Optimális az egyre ritkábban előforduló hótakaróval együtt járó tartós hideg lenne. Az országban a repce és az őszi kalászos állományok állapota kijelezetten jó, kisebb része az állományoknak a későn lekerülő növények utáni vetés miatt gyengébb. Összessé-gében, bár még nagyon az elején vagyunk, de erre az évre bizakodóbban tekintenek a gazdák, mint tavaly ilyenkor tették ugyan-ezt.

Országos állapotminősítés (2019 december)

Növény

Vetésterület ha

A vetésterület minőségi megoszlása

 

    jó      

közepes

gyenge

%

Őszi búza

996 022

69

25

6

Rozs

31 567

65

27

8

Őszi árpa

237 855

73

22

5

Triticale

93 247

63

28

9

Őszi káposztarepce

311 131

73

20

7

Összesen:

1 669 822

     

                 Forrás: AM

A búza ár a tőzsdén 200USD/t és 185EUR/t körül, a kukoricáé 153USD/t és 165EUR/t körül mozgott a legközelebbi lejáratokat tekintve Chicagóban és Párizsban. Hazánk-ban az elmúlt hónapokban számottevően nem változtak a felvásárlási árak. Az étkezési búza ára 52.000Ft/t, a takarmánykukorica ára 41.000Ft/t körül alakult december-ben. Ezek az árak a tavalyi hasonló idő-szakhoz képest a kalászosnál 4-5%-kal alacsonyabbak, míg a kukoricánál 10%-os negatív különbséget figyelhetünk meg.