Újabb öntözési szabályok

A 2019. évi CXIII. törvény mellett, amely elsősorban az öntözési közösségről és a víz területre való eljuttatása esetén alkalmazható szolgalmi jogról szólt, megjelent. a vízgazdálkodási kormányrendelet módosításáról szóló 286/2019 (XII. 4.) számú rendelet. 

 

 

A rendelet az egynyári öntözés fogalma helyett bevezette az egyszerűsített öntözési vízhasználat definícióját. Ennek konkrét meghatározása a 147/2010. (IV. 29.) rendeletben található meg, miszerint 100 ha alatti öntözendő terület esetében olyan öntözési célú vízhasználatot jelent, amely során a vízkivétel és a vízellátás ideiglenes szivattyúállással – telepített vízelosztó hálózat nélkül – felszíni vízből biztosított a rendelkezésre állásig. Az egyszerűsített öntözési vízhasználatra szóló vízjogi üzemeltetési engedélyt az egyszerűsített talajvédelmi terv alapján kialakított talajvédelmi szakhatósági állásfoglalásban meghatározott időtartamra, de maximum 5 évre lehet megkapni. Ez nem egyezik meg a 20 évre adható vízjogi engedéllyel, melynek az elbírálásánál a vízügyi hatóság:

  • az üzemeltetési kockázatot is figyelembe veszi
  • a vízilétesítmény-beruházás gazdasági megtérülését is számításba veszi
  • és a talajvédelmi hatóság által előírt felülvizsgálatot a vízjogi engedélyben rögzíti

Az egyszerűsített öntözési vízhasználati engedély a rendeletben meghatározott adatok megadásával és a dokumentumok benyújtásával kérelmezhető.

A rendelet kimondja továbbá, hogy meglévő vízjogi engedély esetén annak lejárta előtt lehet folyamodni az egyszerűsített eljáráshoz, melyben az engedély érvényességének időbeli módosítását lehet kezdeményezni, ha változatlan formában kívánják az öntözési tevékenységüket tovább folytatni.

Vízjogi engedély mellett szüneteltethető az üzemeltetési engedély, ha annak igénylése előző év december 31.-ig megtörténik a megfelelő kérelem benyújtásával. Minimum egy, maximum három idényre tehető ez meg.

Ha mégis öntöznénk és már kifutottunk a december 31.-i határidőből, ami előtt eggyel csökkenthető a szüneteltetés kérésekor igényelt idények száma (minimum 1 idényre), akkor a vízjogi engedélyben szereplő, el nem használt vízkészletre a vízhasznosítási idényre egyszerűsített öntözési vízhasználatra szóló üzemeltetési engedély igényelhető.