Foglalkoztatás felügyeleti szerv 2023. évi országos hatóság ellenőrzési terve

A foglalkoztatás felügyeleti hatóság minden évben közzé teszi az előző év munkaügyi ellenőrzési tapasztalatait. A jogkövető magatartás elősegítése érdekében közreadjuk a mezőgazdaság számára releváns, 2022. évi ellenőrzési tapasztalatokat.

 

1. A szabadsággal kapcsolatos szabályok célvizsgálata

A szabadsággal kapcsolatos szabályok célvizsgálata a 2012. évi I. törvény gyakorlati érvényesülésének vizsgálata érdekében különös tekintettel arra, hogy az Alaptörvény XVII. cikk (4) bekezdésében rögzített munkavállalói jog tekintetében 2015 óta nem történt célvizsgálat.

Ütemezése: 2023. április

Ellenőrizendő időszak: 2022. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak.

2. A munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásukra vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzés

Célja, hogy elősegítse a munkavállalók alapvető jogainak érvényesítését, illetve csökkentse a jogkövető vállalkozások versenyhátrányát.

Ütemezése: 2023. június-július

Ellenőrizendő időszak: 2022. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak.

3. A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati ágazatban, valamint a feldolgozóiparon belül az élelmiszergyártási és italgyártási alágazatok területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata

Célja a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati ágazatban, valamint a feldolgozóiparon belül az élelmiszergyártási és italgyártási alágazatok területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célzott ellenőrzése a 2012. évi I. törvény gyakorlati érvényesülésének vizsgálata érdekében, különös tekintettel arra, hogy ezeknek a területeknek a vállalkozásai körében az elmúlt időszakban nem történt hasonló jellegű vizsgálat.

Ütemezése: 2023. szeptember-október

Ellenőrizendő időszak: 2022. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak.

 

Készítette: Csizmadia Máté