Módosultak a KAP jogszabályok

Az Agrárminisztérium a 26/2023. (VI.30.) AM rendelettel módosította a KAP támogatások igénybevételi feltételeit meghatározó jogszabályokat.

(A módosítás a május 26-án közzétett - Kedvező változások a közvetlen támogatások 2023. évi szabályaiban című - AM sajtóközleményben megfogalmazottakat vezetik át a rendeleteken.)

Főbb változások:

13/2023. (IV.19.) AM rendelet (Egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályok)

Pontosításra került a másodvetés fogalma. A másodvetésnek a megelőző főnövénytől különböző növénykultúrához kell tartoznia (eddig különböző növénycsaládhoz kellett tartoznia), azzal, hogy a Brassica napus (takarmányrepce), Sinapis alba (fehérmustár), Raphanus sativus (retek) fajhoz tartozó növények egymás után még keverékben sem vethetőek.

 

Az egységes kérelemben nem tervezett, de szükségesnek ítélt másodvetések végrehajtása is bejelenthetővé vált. (A vetést 15 napon belül ugyanúgy be kell jelenteni.)

Ha egy másodvetés nem ott és nem olyan méretben valósul meg, ahogyan azt a termelő eredetileg tervezte, akkor lehetőség nyílik a máshol, más méretben megvalósuló másodvetések figyelembevételére és az eredetileg tervezettnél nagyobb másodvetés is elfogadható. (Ezt azt teszi lehetővé, hogy törlésre került a 24§ 5. bekezdése, ami azt mondta ki, hogy ha az új bejelentéssel érintett terület nagyobb, mint a kiváltani kívánt másodvetés területe, akkor a megnövelt csere terület a vonatkozó támogatás szempontjából nem kerül elszámolásra.)

14/2023. (IV.19.) AM rendelet (Támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételek)

Pontosításra került, hogy a 12 % feletti lejtős területeken az erózióvédelmi sávoknak nem kötelező minden esetben legalább 100 m-ként elhelyezkednie, a tábla lejtővel párhuzamos tengelyén mérve legalább, átlagosan 100 méterenként kell kialakítani.

A minimális talajborításra vonatkozó előírás kiegészült azzal, hogy a talajtakarás nem csak a „tarló”, hanem „növény és tarló” szeptember 30-ig történő megőrzésével is biztosítható. (Vagyis pl. az eddig fennmaradó kukorica is megfelelő talajborítást jelent.)

Pontosításra került a minimális talajtakarás előírásainál, hogy a 12 % feletti lejtős területek sorköztakarására vonatkozó előírás nemcsak az ültetvényekre értendő, hanem minden állandó kultúrára.

15/2023. (IV.19.) AM rendelet (Agro - ökológiai Program)

A „Talaj takarása szántóterületeken” gyakorlatot érintően pontosításra került, hogy a nyáron lekerülő növény betakarítása után fennmaradó tarló is megfelelő talajborítást biztosít. Így a gyakorlat akkor is teljesül, ha nem a főnövény betakarítása után legfeljebb 15 nappal kerül elvetésre az őszi, vagy a takarónövény, hanem azok tarlójának lekerülése után 15 napon belül.  

A karbamid műtrágya környezetbarát használata szántóföldi területen/ültetvényeken gyakorlat esetében a módosítás alapján nem a kijuttatandó nitrogén hatóanyagra, hanem a karbamid tartalmú készítményből származó összes nitrogén hatóanyagra vonatkozik a hektáronként minimálisan 35 kg, maximálisan 90 kg határérték.

Pontosításra került, hogy a karbamidot nem „be kel forgatni”, hanem „be kell dolgozni”.

A pásztoroló, illetve szakaszos legeltetés gyakorlat esetén a legeltetési időszak vége november 30-ról október 30-ra módosul. Pontosításra került, hogy a szakaszos legeltetésre kijelölt területek legfeljebb 50 %-án legelhet egyszerre állat. Egyértelműsítésre került, hogy a NATURA 2000 gyepek és egyéb gyepeket érintően külön-külön kell teljesíteni a gyakorlatot.

A „Kizárólag alternáló kasza használata” gyakorlatot az adott földhasználati kategória szerinti valamennyi gyepterületen külön-külön kell értelmezni.

A módosítás lehetővé teszi, hogy a már vállalat AÖP gyakorlat további - az egységes kérelembe bejelentett - területekkel bővüljön.  

19/2023. (IV.19.) AM rendelet (Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása)

A módosítás értelmében, ha a támogatást igénylő olyan szakmai végzettséget igazoló okiratot mellékel a támogatási kérelemhez, amely nem szerepel a rendelet 1.  melléklete szerinti végzettségek között, akkor az 1.  melléklet szerinti valamely végzettséggel való egyenértékűségről a Nemzeti Irányító Hatóság a Kincstár megkeresésére állásfoglalást ad ki, és ennek figyelembevételével hozza meg a Kincstár a támogatási döntést.

A szakmai gyakorlati időbe a feltételek teljesülése esetén a családi gazdaságban (és nem csak az őstermelők családi gazdaságában – ÖCSG – eltöltött idő is beleszámít.

Oláh Endre