Elfogadták a magyar KAP Stratégia Tervet

Az Európai Bizottság 2022. november 7-én elfogadta a magyar KAP Stratégia Tervet, így lehetővé vált a hazai részletszabályok kidolgozása és közzététele. A támogatási rendszer fő elemeiről már többször adtunk tájékoztatást, de a részletszabályok fogják meghatározni a pontos feltételeket, így azok ismerete elengedhetetlen a végső gazdálkodói döntések meghozatalához.

A KAP új rendszere 2023. január 1-től indul, a pontos feltételek ugyanakkor még most sem ismertek. Az Országgyűlés ugyan már elfogadta a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló törvényjavaslatot - ez adja az általános keretet -, de a részletszabályokat tartalmazó miniszteri rendeletek (jogcímrendeletek) még nem jelentek meg, mi több, még a társadalmi egyeztetésük sem kezdődött el.

Az Agrárminisztérium november végére ígérte az első tervezeteket - csak a közvetlen támogatásokhoz kapcsolódóan 10 jogszabály megjelenése várható - de mindezidáig még egy sem került közzétételre. (Az alábbi területeket érintően várható jogszabály megjelenése: az Egységes Kérelem eljárási szabályai, aktív mezőgazdasági termelő, alaptámogatás és újraelosztó támogatás, fiatal gazda támogatás, termeléstől függő támogatások, átmeneti nemzeti támogatások, agro-ökológiai program (AÖP), feltételesség, MePAR rendelet felülvizsgálata, mesterséges feltételteremtés vizsgálata.)

A fentiek alapján a részletszabályokat tartalmazó rendeletek 2022. évi megjelenésére rendkívül kicsi az esély, vagyis úgy fog elindulni az új rendszer, hogy annak végső paraméterei nem ismertek.

Jelen pillanatban az EU által elfogadott magyar KAP Stratégiai Terv sem nyilvános, az ígéretek szerint ez külön honlapon kerül majd bemutatásra.

A közvetlen támogatásokat érintően a MOSZ Hírlevél 2022. október 3-i számában mellékletként közreadott „Felkészülési SEGÉDLET a 2023-tól induló új KAP-hoz” című anyagban leírtak továbbra is érvényesek, a terv elfogadását követően tartott agrárminisztériumi tájékoztatók az abban leírtakat mind a támogatási összegeket, mind az általános igénybevételi feltételeket illetően megerősítették.

A vidékfejlesztést érintően az Agrárminisztérium tájékoztatása alapján alapvetően nem változik meg a támogatások struktúrája és a tervek szerint a
2023-2027-es időszakban is támogatható marad valamennyi, jelenlegi időszakban alkalmazott főbb intézkedés.

A minimális, támogatható üzemméret a beruházási támogatásoknál legalább 10.000 euró standard termelési értékre nő a jelenlegi 6.000 eurós értékről. A támogatás maximális mértéke 15 millió euróra emelkedik projektenként.

A MOSZ javaslatának megfelelően megszűnik a foglalkoztatási bázislétszám tartási kötelezettség és - szintén a kezdeményezésünkre bevezetett, már most is élő gyakorlatnak megfelelően - meghatározott jogcímeknél a jövőben is elismerhető lesz a költségnövekmény. Több jogcím esetében a kis és nagy méretű felhívások külön kerülnek meghirdetésre.

A továbbiakban sem kerül alkalmazásra a 80-20%-os szabály, vagyis a nagyobb termelők is korlátozás nélkül hozzáférhetnek a beruházási támogatásokhoz, mint ahogy a jelenlegi AKG program kapcsán – szintén a MOSZ kezdeményezésre – alkalmazott gyakorlatnak megfelelően a 2025-től induló új AKG esetén sem kell számítani területmérettől függő degresszív támogatás kifizetésre.

A támogatásintenzitás alapesetben 50% marad, amit maximum 65%-ra lehet növelni. (Fiatal mezőgazdasági termelő +15%, termelői együttműködés +10%, gazdaságátadás +15%, ökológiai gazdálkodás +10%, kezességvállalás +5%.) A nem termelő beruházásoknál a támogatás intenzitás 80% lesz.

A vidékfejlesztési források 52 százaléka gazdaságfejlesztésre (ebből 26 százalékpont a mezőgazdasági üzemek fejlesztésére, 17 százalékpont pedig az élelmiszeripar fejlesztésre kerül felhasználásra), míg 36 százaléka zöld intézkedésekre kerül felhasználásra.

Az agrár-beruházási támogatások esetében módosul a kiválasztási kritériumoknak való megfelelés, a „mezőgazdasági termelő” meghatározás kapcsán a mezőgazdasági árbevétel eddigi legalább 50%-os szintje 40%-ra csökken.  A MOSZ a számítási képlet felülvizsgálatát is kezdeményezte, annak érdekében, hogy a feldolgozási tevékenységet végzők és az integrációt folytatók ne kerüljenek kizárásra a beruházási támogatásokból. Ezt a javaslatunkat továbbra is fenntartjuk, az árbevételi arány csökkentése önmagában a felvetett problémát nem oldja meg, de egyes gazdaságok számára biztosíthatja a támogatásokhoz való hozzáférést.

Az Agrárminisztérium szélesíteni kívánja az átalánytámogatás alkalmazását, a gyümölcsültetvények telepítése során az ültetvénytelepítésre igényelt támogatás egy részét a pályázók továbbra is egységköltség formájában kapják meg. A kis támogatásigényű projekteknél egyszerűsített kiválasztási eljárás bevezetését tervezi a minisztérium.

Állatjóléti támogatásokra – a baromfi, szarvasmarha, kiskérődző és méh ágazatokban - a tervek szerint 81 milliárd forint lesz felhasználható a 2023-27-es ciklusban. (Sertés állatjóléti támogatás vidékfejlesztési forrásból nem kerül meghirdetésre, de a nemzeti forrásból finanszírozott – notifikált – sertés állatjóléti megy tovább.)

Új támogatási lehetőség lesz az ammónia kibocsátás csökkentési jogcím, valamint az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelem kompenzációja. Ezt a támogatást a sertés, baromfi és tejhasznú szarvasmarhatartók vehetik igénybe, többek között mintavételi, rezisztenciavizsgálati költségekre, antibiotikum csökkentési terv kidolgozására. A járványvédelmi támogatásokat valószínűleg ki fogja egészíteni egy, a farokkurtítás (sertés) visszaszorítására igénybe vehető támogatási forma is.

Az új agrártámogatási feltételek a KAP első pillérében lévő terület és állatlétszám alapú közvetlen támogatásoknál először a 2023. évi egységes kérelem benyújtásánál kerülnek érvényesítésre.

A vidékfejlesztési támogatások esetében 2023 és 2025 között három olyan év várható, amikor a VP és a KAP Stratégiai Terv párhuzamosan működik egymás mellett. A Vidékfejlesztési Program néhány kiírása még most is pályázható és adott esetben a korábban már lezárult felhívások újranyitására is sor kerülhet.

Az Agrárminisztérium tájékoztatása alapján a KAP Stratégiai Terv keretében meghirdetett új vidékfejlesztési pályázaton keresztül kifizetésre akkor kerülhet sor, ha a jelenlegi Vidékfejlesztési Programban már meglévő, ugyanarra a célra irányuló intézkedés pénzügyileg lezárásra kerül. Az aktuális információk alapján a KAP Stratégiai Tervből legkorábban 2023. második fél évében kerülhet sor vidékfejlesztési jogcím meghirdetésére.

2022. december 8.

Oláh Endre