A Bizottság észrevételei a magyar KAP Stratégiai Tervhez

A hazai KAP Stratégiai Terv 2021. december 30-án került benyújtásra az Európai Bizottsághoz (EB). A dokumentum a főbb döntési pontokat érintően a MOSZ által is szorgalmazott elemeket tartalmazza.

A benyújtott KAP Stratégiai Tervet az Európai Bizottságnak jóvá kell hagynia. Az EB március végén küldte meg a magyar kormánynak az első körös észrevételeit, amik - az arra adott magyar válasszal együtt - április végén váltak nyilvánossá.

A Bizottság összesen 19 tagállamot érintően tette közzé az észrevételeit, ezek közül a magyar terv kapta a legtöbb megjegyzést. (54 oldalon keresztül, 425 pontban tette meg általános és részletes észrevételeit és javaslatait az EB.)

A Bizottság legfontosabb általános észrevételei:

  • a terv még jelentős javításra szorul a tartalmát, koherenciáját és a meghozott döntések indokoltságát illetően.
  • a feltüntetett célértékeket sok esetben felül kell vizsgálni, javítani kell azok pontosságát, jobban kell konkretizálni az elérni kívánt eredményeket.
  • a redisztributív támogatás (a közvetlen kifizetéseknek a nagyobb gazdaságoktól a kisebb és közepes méretű gazdaságok felé történő átcsoportosítása) nem elég ambiciózus, felül kellene vizsgálni az elosztás módját.
  • Magyarország nem járul hozzá kellőképpen a Green Deal (Zöld megállapodás) uniós szintű céljainak eléréséhez. Az ammóniakibocsátás csökkentése, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, a szénmegkötés, a tápanyag-gazdálkodás, a növényvédő szerek használatának csökkentése terén tett vállalások nem elégségesek.
  • az agro ökológiai alapprogramot (AÖP) alapjaiban kell újra gondolni.
  • az állatjóléti beavatkozások fókuszpontját módosítani kell, előtérbe kell helyezni pl. a nem zárt tartási rendszerben történő állattartás előmozdítását.
  • növelni kell az antimikrobiális szerek használatának csökkentésére irányuló erőfeszítéseket.

A szakmai egyeztetések jelenleg is zajlanak az Agrárminisztérium és a Bizottság között.

Az EB észrevételei alapján a legjelentősebb változás az agro ökológiai alapprogram (AÖP) tervezett feltételeiben következhet be, mivel a Bizottság:

  • nem látja alátámasztottnak, hogy Magyarország az uniós szinten előírt 25%-os részarányt 15%-ra csökkentse. (Alapesetben a közvetlen támogatások legalább 25%-át kell AÖP-re fordítani, de ez meghatározott feltételek teljesítésével csökkenthető. Magyarország élni kíván ezzel a csökkentéssel, de a Bizottság ezt nem látja megalapozottnak.) Ha Magyarország nem tudja megvédeni a 15%-os részarányt és több forrást kell AÖP-re fordítani, akkor ennyivel csökken az alaptámogatásra fordítható források nagysága. Vagyis tovább csökkenhet annak a támogatásnak az összege, amit minden termelő (gyakorlatilag a mostani előírások betartásával) igénybe tud venni.
  • a Bizottság nem tartja elég ambíciózusnak az AÖP feltételrendszerét, szigorúbb előírásokat vár el.
  • csak azokra a területekre lehetne AÖP támogatást fizetni, amelyek kötelezettségvállalással érintettek. (Vagyis a Bizottság nem fogadja el azt a magyar javaslatot, hogy a gazdálkodó akkor is megkapná a teljes területére az AÖP támogatást, ha csak a terület egy részén teljesíti az előírásokat.)

Az EB a redisztributív támogatás feltételeit is átírná (ez az a támogatási forma, amit a hazai elképzelések alapján minden 1200 hektár alatti gazdálkodó megkapna az első 300 hektárjára.) A Bizottság a 300 hektáros küszöbértéket túl nagynak tartja, véleménye szerint ez a határérték nem szolgálná azt a célt, hogy a kis és közepes gazdaságokhoz kerüljenek átcsoportosításra források.

Az EB a termeléshez kötött támogatások egy részének indoklását és megalapozást sem tartja elfogadhatónak, így itt is további egyeztetésekre van szükség.

A végleges feltételek elfogadására – vagyis a hazai KAP Stratégiai Terv jóváhagyására – az optimista forgatókönyvek alapján legkorábban ősszel kerülhet sor (a kevésbé optimista forgatókönyvek szerint csak év végén), ami abból a szempontból is kritikus, hogy a termelők nem tudnak felkészülni a következő időszak előírásaira, nem tudnak alkalmazkodni a szabályokhoz. Ez különösen az AÖP kapcsán bír kiemelt jelentőséggel, mivel a vetésszerkezet megtervezését, az őszi munkák körét, a beszerzésre kerülő növényvédőszereket, talajkondicionálókat stb. is ehhez kellene igazítani.

Oláh Endre