Jelentés a COPA-COGECA 2018. december 13-i rizs munkacsoporti üléséről

A Copa - Cogeca 2018. december 13.-i rizs munkacsoporti ülésén a tagállamok képviselői áttekintették a piaci helyzetet, a terméseredményeket és az ágazatot érintő főbb eseményeket.


COPA-COGECA rizs munkacsoporti ülés

 1. 1. napirendi pont: a napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A napirend és az előző ülés jegyzőkönyve változatlan tartalommal elfogadásra került.

 1. 2. napirendi pont: a munkacsoport elnökének és alelnökének megválasztása

Az elnök és alelnök 2 éves mandátuma lejárt. Mindketten újraindultak az általuk betöltött posztokért. Más jelentkező nem volt, így egyhangú szavazással a munkacsoport elnöke ismételten Giuseppe Ferraris, míg alelnöke Miguel Minguet lett.

 1. 3. napirendi pont: Tájékoztató a Közös Agrárpolitika reformjáról

Bemutatásra került a COPA – COGECA álláspontja, aminek a főbb elemei:

 • KAP forrásai ne csökkenjenek
 • egyszerűbb adminisztráció
 • a tagállami mozgástér növelése ne veszélyeztesse a közösségi jelleget
 • ne lehessen pillérek közti átcsoportosítás
 • elutasítja a kötelező cappinget
 • krízis tartalékot meg kell erősíteni

A rizságazatot érintően több, specifikus javaslat is megfogalmazásra került:

 • ne vonatkozzanak a rizstermesztésre a vetésváltási előírások
 • kerüljön bevezetésre tárolási támogatás
 • öntözéshez kapcsolódó beruházási támogatás megnyitása
 • kerüljön bevezetésre új kockázatkezelési intézkedés

Felvetésre került a termeléshez kötött támogatások jelenlegi arányának a megőrzése is (Bulgária kivételével minden tagállam alkalmazza ezt a jogcímet), ezzel kapcsolatban több tagállam a mellett szállt síkra, hogy a tagállamok közti különbségek kialakulásának elkerülése érdekében uniós szinten egységes támogatási mérték kerüljön megállapításra.

 1. 4. napirendi pont: piaci helyzet

A főbb rizstermelő tagállamok még nem tudtak végleges adatokkal szolgálni. Olaszországban a vetésterület és a termésátlag is csökkent, a termelői árak magasabbak mint tavaly ilyenkor (330-340 €/t körül alakulnak.)

Spanyolországban alacsonyabb hozamok születtek a vártnál – sok volt a gombabetegség -, az árak alacsonyabbak mint Olaszországban.

Görögországban alacsonyak a termelői árak, a Törökországba irányuló export az elmúlt hónapokban leállt.

Portugáliában a japonica vetésterülete 25%-al növekedett, az indica területe felére, 3000 hektárra csökkent. A termelői árak magasabbak, mint tavaly.

 1. 5. napirendi pont: Safeguard Clause (védintézkedés)

A Bizottság tavasszal befogadta azt az olasz javaslatot, hogy indítson nyomozást a Kambodzsából és Mianmarból érkező rizsekre. (Erre akkor van lehetőség, ha az piaci zavarokat okoz.) A nyomozás megindítását - annak kiderítését, hogy milyen hatással van a kambodzsai és mianmari rizs az unió indica termelésére - a Copa-Cogeca is támogatta. 2008, vagyis az EBA (Fegyverek Kivételével Bármit) megállapodás megkötése előtt mindössze 5000 tonna rizs érkezett az EU-ba innen, most pedig már több százezer tonna.

A Bizottság novemberben közzétette a vizsgálat eredményét, amelyben egyértelműen megállapítja, hogy az EBA import pénzügyi veszteséget okoz az uniós rizságazatnak. Javaslatot tett rá, hogy kerüljön ismételten bevezetésre vám az innen érkező (meghatározott típusú) rizsekre. A védintézkedés keretében 3 évre lehet vámot kiszabni, ennek mértéke az első évben 175 €/t, a második évben 150€/t, a harmadik évben 125€/t lenne.

A javaslatot december 4-én nyújtotta be a DG Trade szavazásra az Általános Preferenciális Rendszer Bizottsághoz, ahol az nem kapta meg a minősített többséget. E miatt a döntés joga a Bizottsághoz került, a Bizottság azonban az elmúlt ülésén nem tűzte napirendre a kérdést, így a javaslat elfogadása 2019. év elejére csúszhat.

 1. 6. napirendi pont: Rinskor jóváhagyása

A rizs növényvédelmében a Rinskor nevű szer a világ számos pontján jelentős szerepet tölt be. A munkacsoport elnöke az Egyesült Államokban találkozott vele, ahol már 2 éve használják. A Dow (gyártó cég) elkezdte az uniós jóváhagyását a szernek, valamikor 2019. első fél évében juthatnak el oda, hogy szükséghelyzeti engedély keretében korlátozott területen használható lesz a növényvédőszer. Az engedélyezés azért is lenne fontos, mert míg Indiában 29 hatóanyagot, az USA-ban 14-15 hatóanyagot használhatnak a rizstermesztők, addig az EU-ban mindössze 4-5 hatóanyag áll rendelkezésre.

 

 

 1. 7. napirendi pont: Kétoldalú megállapodások

Mercosur tárgyalások: 3 érzékeny mezőgazdasági termék van (cukor, marhahús, rizs), a tárgyalások jelen fázisában a rizzsel kapcsolatos termelői aggodalmak nem kerültek megjelenítésre.

USA: csak ipari termékekre fókuszálnak.

Japán: a végső ratifikálás van folyamatban, az EP februárban fogadhatja el.

 

Civil Dialogue Group (Társadalmi Párbeszéd Csoport) szántóföldi növények ülése rizs szekció

 

 1. 1. napirendi pont: a napirend és az előző ülés jegyzőkönyvének az elfogadása

A napirend és az előző ülés jegyzőkönyve változatlan tartalommal elfogadásra került.

 1. 2. napirendi pont: piaci helyzet bemutatása

Az előrejelzések viszonylag nagy eltérést mutatnak a rizstermés világszintű alakulását illetően. A FAO 513 millió tonnás, míg az USDA és az IGC egyaránt 491 millió tonnás termést prognosztizál. Az EU termése kis mértékben csökken.

A felvásárlási árak az unióban kedvezőbbek, mint tavaly ilyenkor. A hántolatlan japonica típusú rizsek felvásárlási ára Olaszországban jellemzően 330-350 €/t között, Spanyolországban 300€/t körül alakul. Az indica típusú rizsek felvásárlási ára mindkét országban 300€/t körül alakul.

Az EU rizsimportja a 2017. szeptemberétől 2018. augusztusáig tartó időszakban mintegy 100.000 tonnával meghaladta az előző gazdasági év azonos időszakában behozott mennyiséget.

Az EBA megállapodás keretében behozott rizsimport tovább nőtt, mind a tört rizs, mind a hántolt rizs termékkategóriában. Az innen származó import 22%-a Németországba, 20%-a Franciaországba, 9%-a Csehországba került behozatalra.

Az EU legnagyobb mennyiségben Thaiföldről, Kambodzsából, Indiából és Pakisztánból importál rizst. Az EU rizs importja 2017/18-ban 7%-al emelkedett.

Az export több mint 40%-a Törökországba irányul, a legnagyobb exportőrök Olaszország és Görögország. Az EU rizs exportja 2017/18-ban 9%-al emelkedett.

 1. 3. napirendi pont: Safeguard Clause (védintézkedés)

13 tagállam támogatta a Bizottság javaslatát, az EU lakosságának 57%-át lefedve, így a minősített többség nem került elérésre. A DG Trade január közepén publikálni szeretné a rendeletet. A feldolgozók és kereskedők hangos nemtetszésüknek adtak hangot, kifogásolták a Bizottság eljárást, nem tartották alaposnak a vizsgálatot. A vita során számos szempont felmerült, többek között az is, hogy miért kellene az EU-nak olyan államokat támogatni, ahol az alapvető emberi jogokat sárba tiporják. A COCERAL tiltakozó levelet osztott ki a tervezett Bizottsági intézkedés kapcsán.

 1. 4. napirendi pont: tárgyalások a basmati rizsről

India és Unió még 2004-ben kötött vámmentes behozatali megállapodást 9 basmati típusú rizsre. India ezt a megállapodást felül akarja vizsgálni. Új fajtákat vezettek be a köztermesztésbe, szeretnék, ha ezek is vámmenetesen lennének exportálhatóak az EU-ba. A tárgyalások tavasszal elkezdődtek, az érdekellentét ott feszül, hogy India ezeket a rizseket pluszba akarja feltenni a vámmentesen behozható rizsek listájára, míg az uniós rizstermesztők nem akarják bővíteni a listát, maximum cserelehetőséget biztosítanának. Az álláspontok nem változtak, az elmúlt hónapokban nem történt előrelépés, nem sikerült a képviselendő mandátumot sem kialakítani.

 1. 5. napirendi pont: KAP 2020 után

A COPA – COGECA képviselője bemutatta a szervezet KAP reformmal kapcsolatos álláspontját.

6.napirendi pont: kereskedelmi tárgyalások Ausztráliával

Az EU Tanácsa májusban felhatalmazta a Bizottságot az Ausztráliával kötendő szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdésre. Eddig 2 tárgyalási kör volt, konkrétumok még nem kerültek rögzítésre, de az EU kereskedelmi többlettel bír az élelmiszerszektorban, így várhatóan az ausztrál álláspont része lesz az uniós rizspiac megnyitásának az igénye az ausztrál rizs előtt.

Készítette: Oláh Endre