A 2021. évi tavaszi törvényalkotási programról

Az Országgyűlés tavaszi ülésszaka február elsejétől június tizenötödikéig tart. A kormánynak az ülésszakra szóló törvényalkotási programja az Országgyűlés honlapján (http://www.parlament.hu/e-futar) olvasható.

 

A programban 27 törvényjavaslat szerepel, amelyek közül ötöt az Agrárminisztérium (AM) készít elő. A tárca előterjesztései fontos ügyeket érintenek.

A minisztérium – jogharmonizációs céllal – az Európai Parlament és a Tanács 2019. április 17-i 2019/787 rendelete alapján módosítani tervezi a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvényt.

Ugyancsak jogharmonizációs célja van a 2009. évi XCV. törvény módosításának is. A magyar törvényben meg kívánják jeleníteni a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen piaci gyakorlatokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2019. április 17-i 2019/633 irányelvének az előírásait.

A márciusban benyújtandó, az egyes földügyi tárgyú törvények módosítását célzó előterjesztés főleg a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szabályait (pl. a termőföld engedély nélküli más célú használata) fogja érinteni.

Az E- Ingatlan-nyilvántartási Rendszerhez kapcsolódóan új törvény fogja szabályozni az ingatlan-nyilvántartás kérdéseit.

Májusra ugyancsak új törvényjavaslatot készít elő a tárca az agrártermékek eredetvédelméről, aminek az elfogadása júniusban várható.

A tavaszi programban szerepelnek a 2022. évi központi költségvetésről, valamint az annak megalapozását szolgáló törvénymódosításokról szóló előterjesztések is.

A törvényalkotási program mellett várható, hogy - lényeges kérdésekben - nem a tárca,

hanem egyes országgyűlési képviselők nyújtanak be önálló indítványokat.

A MOSZ számára időben megküldött tervezeteket továbbra is megosztjuk tagjainkkal, hogy véleményünket minél szélesebb gyakorlati ismeretek birtokában fogalmazhassuk meg a törvényalkotóknak.

Készítette: dr. Orosz Sándor jogtanácsos