Újabb levél Dr. Nagy István miniszter úr részére a koronavírus járvány miatt kialakult helyzet rendezése érdekében

Tisztelt Miniszter Úr!

 

A koronavírus járvány okozta nehézségek kezelése mind termelői, mind kormányzati oldalról egyre nagyobb kihívást jelent. Fontos, hogy az érintettek – legyenek bármilyen szerepben – meghallják egymás szavát és képesek legyenek a közös célért, a mezőgazdaságot érintő akkut problémák megoldásáért, a termelés és értékesítési lehetőségek fenntartásáért, az ágazat talpra állítását segítő beavatkozásokért együtt tevékenykedni.

Köszönöm, hogy az Agrárminisztérium nem csak nyitott a termelői problémákra, hanem igényli is ezek - többek között érdekképviseltünkön keresztüli – jelzését, felvetését. Szívesen teszünk eleget ennek a feladatnak - ez egyben kötelességünk is -, kollegáival napi szinten tartjuk a kapcsolatot.

Úgy gondolom jó együttműködés alakult ki, öröm megtapasztalni, amikor segítő szándékú javaslataink egy része megjelenik a minisztérium hivatalos kommunikációjában is. (Ugyanakkor az is igaz, hogy javaslataink egy részéről nem kapunk visszajelzést, így az ezzel kapcsolatos minisztériumi álláspontot sem tudjuk közvetíteni a tagjaink felé.)

Miniszter urat március közepén kerestük meg az akkori helyzetre reflektáló javaslatainkkal - amiket természetesen továbbra is fenntartunk -, az azóta eltelt két hétben azonban a mezőgazdaság egyes ágazatai nem várt gazdasági és piaci zavarokkal kellett, hogy szembenézzenek.

A további negatív következmények mérséklése, elkerülése érdekében újabb intézkedések bevezetését tartjuk indokoltnak, így kezdeményezzük, hogy:

  • a piaci zavarokkal leginkább érintett ágazatokra, területekre (pl. zöldség-gyümölcs, állattartás, helyi vágóhidak) kerüljön kiterjesztésre a kormány gazdaságvédelmi akciótervében meghirdetett, egyes ágazatokra már kiterjesztett szociális hozzájárulási adókedvezmény és a munkáltatók által fizetett közterhek elengedése.
  • az Európai Bizottság C(2020)1863-as közleménye alapján a koronavírus járvány kapcsán folyósítható, gazdálkodónként max.100.000 eurós állami támogatás terhére foglakoztatás megőrző támogatás kerüljön meghirdetésre.
  • a személyes jelenlétet és eljárást igénylő ügyekben soron kívül történjen intézkedés. A közgyűlések kényszerű elhalasztása kapcsán létrejövő helyzet rendezése ügyében már megkerestük dr. Varga Judit miniszter asszonyt, viszont intézkedés még nem történt. Azonnali intézkedésre van szükség továbbá a személyes közreműködést igénylő földhivatali, vízügyi, állategészségügyi ügyintézésekkel, gépjármű forgalomba helyezésekkel kapcsolatban is. Ennek hiányában akár a földhasználati jogosultságok ellehetetlenülése is bekövetkezhet.
  • az Európai Bizottság ajánlásának megfelelően lehetővé kell tenni az idénymunkások belépést Magyarország területére. E nélkül komolyan veszélybe kerül a beindult szezonális munkák elvégzése és vele az élelmiszerellátás biztonsága. Kérjük, hogy Szerbia és Ukrajna tekintetében kerüljön kidolgozásra a szezonális munkaerő belépésének engedélyezési rendszere.
  • átmeneti jelleggel az idénymunkához (500 Ft/nap) és alkalmi munkához (1000 Ft/nap) kapcsolódó közteher fizetési kötelezettségek kerüljenek eltörlésre.
  • legyen lehetőség telepi karantén kialakítására.(Erről már történtek egyeztetések a főállatorvos úrral, aki fontosnak tartotta a felvetést.) Számos területen komoly problémát okozna, ha egy esetleges korona-vírus fertőzés miatt minden munkavállalónak otthoni karantén kerülne elrendelésre. Az állattartó-telepek már a járvány előtt komoly munkaerő problémákkal voltak kénytelenek szembenézni, egy esetleges otthoni karantén teljes mértékben ellehetetlenítené a munkavégzést. Mielőbb ki kellene alakítani ennek teljes körű feltételrendszerét.
  • az iskolák bezárása miatt felfüggesztett iskolagyümölcs és iskolatej program résztvevői - akik most termékértékesítési nehézségekkel néznek szembe - kapjanak méltányos kártérítést.
  • azon állattartó telepek számára, amelyeknek nehézséget okoz a fertőtlenítőszerek és védőfelszerelések piacról történő beszerzése, kerüljenek megnyitásra az állami készletek. (A főállatorvos úr e kérdésben is próbál lépéseket tenni, de központi intézkedésekre lenne szükség.) Az állategészségügyi járványhelyzetre (ASP, madárinfluenza) tekintettel mindenképp indokolt biztosítani, hogy hozzájussanak a fertőtlenítéshez szükséges anyagokhoz.
  • a vidékfejlesztési programban a drasztikus árfolyam növekedés miatt felszabaduló uniós források soron kívül kerüljenek felhasználásra a járvány által gazdaságilag leginkább sújtott ágazatokban. Egyidejűleg kérjük, hogy a korábban már javasolt kötelezettségvállalások alóli mentesítéseken túl, az Európai Bizottság irányelveivel összhangban, a termelőkre a lehető legkisebb adminisztratív és ellenőrzési terhek kerüljenek kirovásra.
  • azon kistermelők, akik súlyos gazdasági helyzetbe kerülnek, kapjanak átmeneti mentességet költségvetési befizetési kötelezettségeik alól.

  

Tisztelt Miniszter Úr!

Javaslataink megfogalmazásakor a tagjaink irányunkba tett jelzésit jelenítjük meg. Ők e nehéz helyzetben nem csak a termelésben állnak helyt, hanem - társadalmi felelősségvállalásuk részeként, valamit szolidaritásuk jeleként - tevékenyen részt vesznek a koronavírus járvány lakóközösségükre gyakorolt hatásainak felszámolásában, mérséklésében is. Kérem javaslataink megfontolását! 

Várom megtisztelő válaszát és egyidejűleg felajánlom a MOSZ segítő közreműködését.

Budapest, 2020. április 02.

                                               Tisztelettel:

                                                                           Nagy Tamás