A MOSZ elnökségének 2019. november 13-ai ülésén hozott határozatai

MOSZ elnökségének 15/2019. (XI. 13.) számú határozata

A MOSZ elnöksége megtárgyalta: „Az agrárágazat helyzetéről, az érdekképviseleti munkáról szóló kongresszusi állásfoglalás tervezet”-et. Az elnökség felhívta az ügyintéző szervezetet, hogy az állásfoglalást egészítse ki a kedvezőtlen adottságú térségekre vonatkozó résszel.

MOSZ elnökségének 16/2019. (XI. 13.) számú határozata

A MOSZ elnöksége úgy döntött, hogy Veres Jánosnak az érdekképviseleti munkában végzett kiemelkedő tevékenységéért  MOSZ Életműdíjat adományoz, amelynek átadására a Kongresszuson kerül sor.

MOSZ elnökségének 17/2019. (XI. 13.) számú határozata

Az elnökség megtárgyalta a MOSZ 2019. évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: lásd előterjesztés.

MOSZ elnökségének 18/2019. (XI. 13.) számú határozata

Az elnökség az előző ülés óta eltelt időszakra vonatkozó főtitkári beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette.

 

Budapest, 2019. november 13.

 

 

(Nagy Tamás)                                                                   (Horváth Gábor)