A MOSZ Elnökségének 2018. december 5-én hozott határozatai

A MOSZ Elnökségének 17/2018. (XII. 5.) számú határozata

1.)     A MOSZ Elnöksége megtárgyalta a „Földforgalmi-, az agrárkamarai és egyéb törvények módosításáról” szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot fogadta el:

Az Elnökség:

  • felkéri a MOSZ Ügyintéző Szervezetét, hogy a törvénymódosításokról és azok értékeléséről folyamatosan tájékoztassa a tagokat és a közvéleményt.
  • felhatalmazza a MOSZ Ügyvezetését, hogy a törvényjavaslatok érdemi változtatások nélküli elfogadása esetén kezdeményezze, hogy
  • a köztársasági elnök a törvényeket ne írja alá;
  • az ombudsman és/vagy az országgyűlési képviselők forduljanak az Alkotmánybírósághoz;
  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal elnöke foglaljon állást a helyi földbizottságnak kinevezett agrárkamara adatkezelési szabályainak aggályos kérdéseiben.
  • felkéri a MOSZ Ügyintéző Szervezetét, hogy az új földforgalmi előírásokhoz való alkalmazkodás elősegítésére készítsen információs anyagot és szervezzen fórumokat az alkalmazkodás gyakorlati tapasztalatainak kölcsönös megismerése céljából.

 

A MOSZ Elnökségének 18/2018. (XII. 5.) számú határozata

2.)  A MOSZ Elnöksége megtárgyalta az „a MOSZ javaslatai a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítására” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot fogadta el:

Az Elnökség:

  • felkéri a MOSZ Ügyintéző Szervezetét, tekintse át a versenyképességet korlátozó rövid-, közép- és hosszú távú tényezők teljes körét és tegyen további javaslatot az ezek lebontásához szükséges intézkedésekre.
  • felkéri a MOSZ Ügyvezetését, hogy a feltárt anomáliákról az illetékes kormányzati szerveket és hatóságokat tájékoztassa, valamint a MOSZ által az ezek feloldása érdekében megfogalmazott javaslatokat és ajánlásokat az érintetteknek küldje meg.
  • felkéri a MOSZ Ügyvezetését, hogy készítsen információs anyagot, melyben tájékoztatja a tagszervezeteket arról, hogy mire kell figyelniük és mire kell tekintettel lenniük a jövőben versenyképesség javítása érdekében.

 

A MOSZ Elnökségének 19/2018. (XII. 5.) számú határozata

3.)     A MOSZ Elnöksége megtárgyalta a: „PRRS mentesítést érintően tett lépésekről” szóló tájékoztatót és azt jóváhagyólag tudomásul vette. Az Elnökség felhatalmazza a MOSZ ügyintéző szervezetének vezetését, hogy a tárgyalásokon a tájékoztatóban szereplő álláspontot és javaslatokat képviselje.

A MOSZ Elnökségének 20/2018. (XII. 5.) számú határozata

4.)  Az Elnökség az előző ülés óta eltelt időszakra vonatkozó főtitkári beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette.

Budapest, 2018. december 5.

 

 

(Nagy Tamás)                                                                    (Horváth Gábor)